Стоп на насилство врз жените

На симболичен начин, со портокалов цвет во рака, партијата ДОМ испраќа јасни пораки – СТОП за насилството врз жените и семејното насилство! Животот без насилство е основно човеково право и слобода, вклучувајќи го и родово базираното насилство. Да бидеме дел од портокаловиот свет со подадена рака и зголемена свесност за борбата против насилството врз жените и девојчињата.

Stop za nasilstvoto nad zenite
Stop za nasilstvoto nad zenite
Stop za nasilstvoto nad zenite
Stop za nasilstvoto nad zenite
Stop za nasilstvoto nad zenite
Stop za nasilstvoto nad zenite
Stop za nasilstvoto nad zenite
Stop za nasilstvoto nad zenite

#TиНеСиВиновна

#СлушнииТи

#СтопЗаНасилството