Зелен канал

Да го усвоиме Предлог законот за матична евиденција, за правно признавање на родот и да обезбедиме почитување на одлуката на Европскиот суд за човекови права

Повеќе…
Квантификацијата на отпадот од текстил, гуми и автомобили треба да се спроведе наместо по парче, по килограм тежина.

Повеќе…
Морачанин: Да се забрани употреба на пластични производи за еднократна употреба во целата држава

Повеќе…
Отпадот треба да се употребува како ресурс, наместо да завршува на депониите и да ја загадува животната средина.

Повеќе…
Морачанин: Отворањето регионални санитарни депонии е решение за проблемот со отпадот и диви депонии

Повеќе…
Со отворање на регионални санитарни депонии кои се согласно сите стандарди за заштита на животната средина и здравјето на граѓаните ќе ставиме крај на дивите депонии и ќе се отворат нови зелени работни места.

Повеќе…