Кампања за активно учество на жените во политичкиот живот

50 posto plus zeni

Форумот на жени на ДОМ со поддршка на членовите на Централниот Одбор ја спроведе акцијата за ВОВЕДУВАЊЕ НА КВОТА ОД 50 + % ЖЕНИ ЗА УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛИТИЧКИТЕ ТЕЛА, што е дел од програмските заложби на ДОМ и Форумот на жени на ДОМ:

  • Измени на Изборниот Закон со воведување на квота за најмалку 50% жени, на избирачките листи за парламентарни и локални избори и квота за најмалку 50% жени кандидатки за градоначалнички
  • Воведување квота за најмалку 50% жени министерки во Владата
  • Воведување квота за најмалку 50% жени во управни и надзорни одбори, комисии и тела во надлежност на централната и локалната власт