ДОМ дава подршка на сите кандидати за градоначалници од коалицијата „За подобра Македонија”

ДОМ им дава поддршка на сите кандидати за градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „ За подобра Македонија”.

Истовремено ги замолуваме и 25000-те граѓани што гласаа за ДОМ да ги поддржат овие кандидати.

Посебно ја нагласува поддршката за Анастасија Олумчева како кандидат за Богданци. ДОМ се залага за поголема застапеност на жените во политиката, па во тој дух веќе ги поддржа двете дами што влегоа во вториот круг.