ДОМ: Да се констатира истечен рок на концесијата за Иловица

ДОМ очекува Министерството за економија да констатира истечен рок на концесијата за Иловица. До овој заклучок ќе дојде веднаш, со просто прочитување на договорот, по што може да ја извести Владата. Единствениот логичен епилог е одземање на концесијата на следната владина седница, аналогно на случајот со рудникот Казандол.

Ова ќе значи победа на правото, еколошката свест и здравиот разум над лажните ветувања на заговорниците за изградба на опасен рудник над плодното Струмичко Поле. Со ова ќе се врати спокојот кај жителите на околните места, но и кај сите екологисти во Македонија, кои застанаа на фронтот на борбата, свесни за опасностите по здравјето и животната средина.

Како алтернатива на рудниците, државата треба да обезбеди финансиска и техничка поддршка за развој на зелена економија, во форма на органско производство, прехранбена индустрија, еко-туризам, обновливи енергии, паметни технологии и др.