ДОМ: Новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација е во интерес на сите граѓани!

ДОМ е разочаран што на денешната седница на Комисијата за труд и социјална политика во Собранието, не беше усвоен предлогот на пратеничката Маја Морачанин, Законот за спречување и заштита од дискриминација да биде ставен на дневен ред и да се отвори дебата по ова законско решение.

Апелираме до сите членови на Комисијата, независно од нивната партиска припадност, да овозможат Законот да се разгледува како прва точка на следната седница на Комисијата.

Поминаа 6 месеци откако Законот за спречување и заштита од дискриминација беше доставен до Собранието на Република Македонија, од страна на Министерството за труд и социјална политика. Со него се врши усогласување со правото на Европската Унија и и почитување на меѓународните стандарди од оваа област. Целта на Законот е обезбедување на принципот на еднаквост и спречување и заштита од дискриминација во остварување на човековите права и слободи.

Потсетуваме дека во последниот извештај на Европската Комисија, се препорачува усвојување на овој Закон и усогласување на останата законска регулатива со него.