МОДОМ на обука за зелени активисти во Сремски Карловци – Србија

Во периодот од 14-16 септември во Сремски Карловци – Србија, на покана од Мрежата за соработка и развој на Југоисточна Европа (CDN), претставници од раководството на МОДОМ беа дел од обуката за зелени активисти. За време на обуката беше истражувана Зелената идеологија, историјата на Зеленото движење и Зелените Европски актери.