ДОМ во Охрид, Струга, Гостивар: Туризмот и депониите не одат заедно!

Делегација на ДОМ со претседателката Лилјана Поповска во Охрид, Струга и Гостивар се сретна со партиски активисти, екологисти и туристички работници. Во разговорите за актуелните еколошки проблеми, еден заклучок се наметна како основен: Туризмот и депониите не одат заедно!

Во Охрид е голема еколошката победа со зачувувањето на Студенчишко Блато како заштитено подрачје и спречување на бетонирањето на овој природен резерват, што беше тема на јавната расправа во општината. Интензивната урбанизација на Охрид е еден од главните проблеми во туризмот, заедно со застарениот и полуфункционален колекторски систем во Езерото, но и со многубројните депонии во околината.

Истите проблеми ги мачат и Стружани, но со уште поголем интензитет, поради дивата депонија во близина на градот. Таа ја грди сликата на питомиот пејзаж, но и го загрозува здравјето. Сите загрижени граѓани бараат итно решение на проблемите со отпадот, преку координација помеѓу локалните самоуправи на Охрид и Струга, како и на Министерството за животна средина.

Проблемот со депониите стана веќе „традиционален“ во Гостивар и неговата околина и сериозно им штети и на жителите и на посетителите на прекрасните зелени ливади и падини на Шара, каде веќе има висококвалитетна туристичка понуда.

Современото управување со отпадот по принципот нула-отпад го сметаме за единствено решение, заради здрав живот на граѓаните, заради туризмот како се посериозна стопанска гранка во Македонија, но и заради отворање илјадници нови зелени работни места во оваа дејност.