Јавен повик на ДОМ за пријавување кандидати за советници и градоначалници на Локалните избори 2017

Јавен повик на ДОМ

за пријавување кандидати за советници и градоначалници 

на Локалните избори 2017 

ДОМ го објавува овој јавен повик врз основа на чл.47 од Статутот на ДОМ, на одлуката на Централниот одбор на ДОМ од 24.12.2016 г.за начин и критериуми за кандидирање, како и на одлуката на Конгресот на ДОМ од 2014 г. за самостоен настап на Локалните избори 2017 што треба да се одржат за четири месеци. Ова е во духот на зелените вредности за отвореност и транспарентност кон партиските членови и кон сите граѓани што сакаат да придонесат во борбата за поквалитетно живеење во своите средини, зашто ИМАМЕ ПРАВО НА ЗДРАВ ЖИВОТ!

ДОМ ги повикува општинските организации на ДОМ, членовите и симпатизерите на ДОМ, како и сите заинтересирани граѓани и активисти на планот на зелените политики, да се пријават за изразување интерес за кандидирање за советници и градоначалници за Локалните избори 2017.

Од заинтересираните кандидати се очекува да ги исполнат следниве критериуми:

  • да ги споделуваат вредностите на зелената идеологија;
  • да ги прифаќаат програмските определби на ДОМ;
  • да бидат личности со интегритет, почитувани во својата средина.
  • При изборот на соодветни кандидати ќе се вреднува и:
  • придонесот за развој на зелената идеја преку ДОМ;
  • придонесот за развој на зелената идеја преку граѓански активизам;
  • програмата за делување на локално ниво со приоритети;
  • стручниот профил и разбирање на политичките процеси;
  • личниот рејтинг и влијание во единицата на локална самоуправа;
  • елоквентноста и способноста за јавен настап и комуникација.

При конечниот избор ќе се води сметка за родовиот баланс и за застапеноста на различни возрасни групи, со акцент на младите.

Заинтересираните кандидати може да се пријават во седиштето на ДОМ во Скопје, на ул. Н. Вапцаров бр.18/1, или на мејл адресата dommakedonija@yahoo.com во писмена форма со: мотивациско писмо, приложено CV и програма за делување на локално ниво (нотирани проблеми со предлог-решенија). Контакт телефони: 02 5 112 900; 078 404 165; 076 311 601. Рокот за пријавување е 31 јануари 2017 година.

Демократска обнова на Македонија – ДОМ