Патеки за животните за безбедни автопати

Градбата на нова патна инфраструктура секогаш значи и жртвување на дел од природата за задоволување на човековите потреби за побрз и поекономичен транспорт. Новите автопатишта и брзи магистрали неретко значат и загрозување, изместување, дури и комплетно уништување на живелиштата на одредени видови животни.

Некои пречки природата сама ги создала, но за се’ останато одговорноста паѓа целосно врз луѓето. Токму затоа, нашето внимание и грижа, кон овие аспекти на урбаното планирање во природни средини е особено важно. Во продолжение следуваат неколку корисни инжињерски решенија за грижа кон животната средина преку создавање на таканаречени ,,природни патеки и тунели за движење на животните,,. Со ваквите креативни  зелени решенија, се задржува природната рамнотежа на животинските видови , не се попречува нивниот “природен пат” на движење, но и се зголемува безбедноста на возачите на патот.

Линк кон оригиналниот текст:

http://interestingengineering.com/animal-bridges-safe-crossing-highways/