МОДОМ во УО на Национален младински совет на Македонија

Изминатиот викенд во Струга се одржа Третото собрание на Националниот младински совет на Македонија. На Собранието беше усвоен Работниот план за 2015-2016 на Советот, а беа избрани и членовите на Управниот и Надзорниот одбор. Симона Сарделиќ, која беше претседателка на МОДОМ во периодот 2012 – 2015 година, стана дел од УО на НМСМ, а МОДОМ како делегат на Собранието го претставуваше Марија Михајловска, член на Претседателството.

Делегатите за претседател на НМСМ го избраа Дамјан Николовски (Y-PEER), а за потпретседател Јане Павлевски (Извидници). Покрај кандидатката од МОДОМ во Управниот одбор влегоа Иван Јованов (Младите можат), Сибел Бајрам (СУМНАЛ), Александра Живковиќ (Радио МОФ) и Арлинда Мазлами (Мултикултура).

На Собранието за прв пат беа избрани членовите на Надзорниот одбор и тоа: Ивана Давидовска (ЦИД), Соња Николовска (ЛиДеМ), Дона Џамбаска (Фондација Метаморфозис), Мартина Блажевска (ОММ) и Весна Илиевска (КриејтивЕјт), а беше усвоен и деловникот за работа на ова тело.

Кон НМСМ на ова Собрание пристапија три нови организации членки: КРИК, КХАМ ДЕЛЧЕВО и Романо Авази од Тетово.

Националниот младински совет има за цел да работи на унапредување на младинското организирање и застапување на младинските интереси и младински права во Република Македонија.