ДОМ бара 50 проценти жени на изборните листи

Со денешната трибина Форумот на жени на ДОМ ја започна кампањата за измена на Изборниот законик со цел 50 проценти жени на избирачките листи, која ја најави на 8 март годинава. 

Форумот на жени на ДОМ предлага „патент“ модел, односно наизменичен распоред според полот на листата на кандидатите (маж-жена, односно жена-маж). Овој принцип ќе доведе до унапредување на родовата рамноправност, зголемено учество на жените и нивното влијание во политичките партии и во севкупниот политички живот во општеството. Тоа ќе овозможи искористување на потенцијалот на голем број компетентни жени, што ќе води кон демократизација и ќе претставува огромна придобивка за целото општество. Ова е и заложба на Обединетите Нации, насловена како „Планета 50-50 до 2030 година“. Целта на денешната трибина беше да се отвори дебата на оваа тема, со учество на претставнички од женските организации на политичките партии. ДОМ доби поддршка од Демократскиот сојуз и Либералната партија, како и од Македонското женско лоби. Во наредниот период ДОМ ќе бара поддршка и од другите политички парти, невладини организации и граѓаните на Република Македонија.

Со почит,

Сектор за односи со јавност на ДОМ