Средба со граѓаните на Општина Чучер Сандево

Средба со граѓаните на Општина Чучер Сандево. Овој пат сме одлучни за промени во таа општина и граѓаните на Чучер Сандево мора да добијат питка вода во текот на целата година, а тоа започнува со одлучни за промени на 17-ти Октомври.

sandevo
sandevo 1
sandevo 2
sandevo 4
sandevo 3