Радојка Дракуловска Наумовска – кандидатка за советничка во општина Аеродром

Радојка Дракуловска Наумовска – кандидатка за советничка во општина Аеродром

#Заокружи2#ОдлучноЗаПромени#Приклучисе🟩🟪