Билјана Петровска – кандидатка за советничка во општина Ѓорче Петров

Билјана Петровска – кандидатка за советничка во општина Ѓорче Петров

Движење ОДЛУЧНО за промени

#Заокружи2#ОдлучноЗаПромени#Приклучисе🟩🟪