Со отворање на регионални санитарни депонии кои се согласно сите стандарди за заштита на животната средина и здравјето на граѓаните ќе ставиме крај на дивите депонии и ќе се отворат нови зелени работни места.