Maja Морачанин на Комисија за европски прашања

Потребен е современ систем за третман и управување со отпадот, кој што мора да се заснова врз принципите на циркуларна економија.

Потребно е што помалку да искористуваме ресурси од природата и да ги реупотребуваме производите, да го селектираме и рециклираме отпадот, за на крајот да остане што помала количина отпад за одлагање на депониите.