Бојан Петровски, советник во Општина Ѓорче Петров – Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Младост, енергија и посветеност, ова е накратко мојот придонес за позелено Ѓорче. Стопиран е насилниот урбанизам, беа прифатени предлози на нови паркови и зелени површини, расчистени се голем број мини и диви депонии. За наредниот период главен приоритет ќе ми бидат: предлози за менување на начинот на греење на амбулантите, градинките и училиштата, со цел за чист воздух во општината, уште еден голем парк и многу помали зелени површини, повеќе инспектори за животна средина, решавање на дивата депонијата кај Лепенец и во руралните средини.