Апликација за членство

Пристапувам во членство на ДОМ по своја сопствена волја и лично убедување. Во партијата не пристапувам заради лични придобивки, туку за да придонесам во Демократската обнова на Македонија.

Член на партија


Одбери јазик

mkendefrsqtrsrnl