Стани член на

Апликација за членство

“Пристапувам во членство на ДОМ по своја сопствена волја и лично убедување. Во партијата не пристапувам заради лични придобивки, туку за да придонесам во Демократската обнова на Македонија.”