Maja M gostuvanje vo Otvoreno vo Gradski park

 

Потребни се повеќе финансиски средства за намалување на аерозагадувањето

 

 

Потребни се вонредни контроли на индустриските субјекти

 

 

Од аерозагадувањето повеќе страдаат посиромашните граѓани

 

 

Аерозагадувањето е причина за загуба на преку 1300 животи и 300 милиони евра годишно

 

 

Зелената економија овозможува и економски развој и заштита на животната средина

 

 

Потребни се зелени пешачки зелени зони по тримерот на Виена