Законски промени

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

ПРЕДЛАГАЧИ: Група пратеници

             

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ,

ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Повеќе...

Предлог на Закон за урбано зеленило

Значењето на зеленилото за здравјето на луѓето и за квалитетот на нивниот живот во светот одамна е признаено и затоа се практикува негова строга заштита и унапредување.

Повеќе...

Предлог на закон за амнестија на лица кои дале неточни изјави за годишните приходи во фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Предлог законот има за цел да реши еден системски проблем кој се случи во втората половина на 2014-та година, кога енормна бројка од околу 15.000, главно невработени лица, по барање на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Повеќе...

Одбери јазик

mkendefrsqtrsrnl

Пребарување