Кампањи

Ивана Здравеска, советник во Општина Аеродром - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Ivana Zdraveska
Моите заложби и иницијативи во изминатата година беа насочени кон чистење на диви депонии, садење дрвја на територијата на општината, поставување на прочистувачи за воздух во градинките. Во периодот што следи ќе се залагам за субвенции за велосипеди и инвертер клими, изградба на мрежа на велосипедски патеки во урбaните и вонградските средини, поставување на сончеви колектори во јавните објекти.

Повеќе...

Димче Балески, советник во Општина Валандово - Зелени приoритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Dimce Baeski

Во изминатата година иницирав и успеавме да се затвори рудникот Казандол. Иницирав да се испита квалитетот на водата за пиење и наводнување, како и да се постават мерни инструменти за мерење на загаденоста на воздухот. Во текот на оваа година реализацијата на сите овие иницијативи треба да заврши и да се ревитализира земјиштето уништено од градежните работи околу Казандол.

Повеќе...

д-р Христина Оџаклиеска, советник во Општина Кисела Вода - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Hristina Odzaklieska

Изработка на Катастар на загадувачи, засадени дрвја на повеќе локации и неколку акции за намалување на бројот на дивите депонии во општината е резимето на 2018 година. Годинава на web страната на општината беше отворен Еко канал, за информирање на граѓаните за активностите на Општината за заштита на животната средина. За реално подобрување на состојбите во животната средина, потребни се повеќе иницијативи и многу повеќе финансиски средства.

Повеќе...

Менка Гугулевска, советник во Град Скопје - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Menka Gugulevska

Задоволна сум што после толку заложби на ДОМ, Зелениот катастар конечно стана дел од програмата на Градот.
Се залагам за реализација на програмата за јавна чистота и управување со отпад, како и примена на мерките за намалување на аерозагадувањето идоследно санкционирање на загадувачите.
Градот Скопје се соочува со многу проблеми, но за да се решат потребно е да се вложат и сериозни финансиски средства.

Повеќе...

м-р Христа Најданов, советник во Град Скопје - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Hrista Najdanov

Како советник од ДОМ ќе се заложам за намалување на аерозагаденоста, за зголемување на чистотата, за зголемување на бројот на инспектори и нивните ингеренции во заштитата на животната средина, за зголемена контрола на аерозагадувачите, за спроведување на Законот за урбано зеленило, за Мал ринг да стане пешачка зелена зона. Граѓаните заслужуваат Скопје да стане зелен град.

Повеќе...

ДОМ во кампањата на Европските Зелени по повод Меѓународниот ден на жените

Во собранието на Република Македонија, 37 % од пратениците се жени. Тоа се должи на родовните квоти во изборниот законик според кој 40 % од кандидатите на листите за пратеници и советници треба да бидат жени. Ние како зелена партија се залагаме за унапредување на родовата еднаквост и затоа предлагаме 50% од кандидатите за пратеници и советници на изборните листи да бидат жени. 

Повеќе...

Прегрни го дрвото

Pregrni go drvoto 6

 

 

 

 

 

 

 

Дрвјата, освен што се главен украс на градовите, во урбаните средини тие се јавно добро, исто како што се улиците, плоштадите, тротоарите, јавните згради или просторите за рекреација. Затоа од клучно значење e урбанистичките планови да предвидат доволно простор за садење дрвја на кои ќе им се овозможи да се развиваат максимално, а во исто време со најголема внимателност да се планира нивното евентуално сечење или поместување.

Повеќе...

Кампања за борба против дрогата

DOM zname

Во текот на 2011 година во јавните и приватните здравствени установи во Македонија со метадонска и бупренорфинска супституциона терапија се третирани околу 1600 пациенти или скромни 16% од оние на кои што тоа им е потребно. Тоа значи дека 84% или 8400 луѓе не се опфатени и претставуваат голем социјален и здравствен проблем – изјави Тања Ѓуковиќ претставник на Комисијата за здравство при ДОМ на прес конференцијата одржана по повод почетокот на кампањата.

Повеќе...

Денот на планетата Земја одржан под мотото „Да ги одбраниме парковите“

Da_gi_odbranime_parkovite_6

 

 

 

 

 

 

 

Носење закон за зеленило, изработка на Зелен катастар на градот, како и носење закон за Градски архитект се трите конкретни заложби кои беа истакнати на манифестацијата на ДОМ „Да ги одбраниме парковите“, по повод Светскиот Ден на планетата Земја.

Повеќе...

Одбери јазик

mkendefrsqtrsrnl