Кампањи

Развигор Кабранов, советник во Општина Кавадарци - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Razvigor Kabranov

Минатата година по моја иницијатива беа одделени еден милион денари за печки на пелети, кои беа поделени на 120 семејства. Активно учествувам во изработка на новиот петгодишен ЛЕАП, со кој ќе се утврдат загадувачите и ќе се преземат мерки за решавање на овој проблем. Во тек е изработка на стратегија за селектирање на цврстиот комунален отпад што треба да биде бесплатна, како и стратегијата за искористување на плинот. 

Повеќе...

Дијана Јосифовски, советник во Општина Делчево - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Dijana Josifovski

Во текот на изминатата година приоритет ми беше мапирањето и чистењето на диви депонии. Вториот приоритет во нашата општина е туристички развој на Голак, како и поставување на урбана опрема на сите туристички места. За Општина Делчево да остане чиста и незагадена, оваа година ќе продолжиме со поголема енергија за повидливи резултати.

Повеќе...

Светлана Станоковска, советник во Општина Пробиштип - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Svetlana Stanojkovska

Како советник во 2018 година се борев против отворањето на Челичарницата и ќе продолжам да се борам и во наредната година. Водевме и заедничка битка против рудниците со отворен коп. Шансата ја гледам во примената на Законот за минерални суровини што го поднесоа нашите пратенички од ДОМ, а со кој се забранува употреба на цијаниди и сулфурна киселина во рудниците со отворен коп. Дадов и предлог за зелен катастар и катастар на загадувачи, што беше прифатено од страна на градоначалникот, и се надевам ќе се реализира во текот на оваа година.

Повеќе...

д-р Сретимир Николовски, советник во Општина Крива Паланка - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Sretimir Nikolovski

Моите приоритети во 2018 беа замена на старите азбестно-цементни водоводни цевки, што е и реализирано и наскоро водоводот ќе биде пуштен во употреба. Исто така се залагав за чистење на неколку диви депонии во околината на градот. Како доктор и советник, поборник сум за зачувување на хигиената во градот, поставување на нови контејнери и уредување на просторот околу нив. Оваа година ќе се заложам за озеленување на околината на градот, како и за приклучување на Крива Паланка во гасоводниот систем, кој поминува во близина на градот.

Повеќе...

проф. д-р Бети Дејанова, советник во Општина Центар - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Beti Dejanova

Активен поборник сум на запирање на градежните активности во општината и нивно преиспитување согласно ГУП-от, како и за почитување на Законот за урбано зеленило кој предвидува минимум од 20% по градежна парцела. Во 2019 ќе се заложам за поголем ангажман на инспекциските служби, за построга контрола на комуналната хигиена и спроведувањето на мерките против загадувањето, како и санкционирање на нивното непочитување, а се со цел за заштита на животната средина и за поквалитетен живот на граѓаните.

Повеќе...

Бојан Петровски, советник во Општина Ѓорче Петров - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Bojan Petrovski

Младост, енергија и посветеност, ова е накратко мојот придонес за позелено Ѓорче. Стопиран е насилниот урбанизам, беа прифатени предлози на нови паркови и зелени површини, расчистени се голем број мини и диви депонии. За наредниот период главен приоритет ќе ми бидат: предлози за менување на начинот на греење на амбулантите, градинките и училиштата, со цел за чист воздух во општината, уште еден голем парк и многу помали зелени површини, повеќе инспектори за животна средина, решавање на дивата депонијата кај Лепенец и во руралните средини.

Повеќе...

Дејан Димитровски, советник во Општина Гази Баба - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Dejan Dimitrovski

Бев иницијатор за времена мерка на запирање на изградба на индивидуални и колективни стамбени објекти додека не се намали аерозагадувањето, иницирав акции за лоцирање и чистење на дивите депонии во општината, дневни и ноќни патроли за откривање на дивите загадувачи, ослободување на пешачките и велосипедските патеки од возила, состаноци со надлежните од Комунална хигиена за поставување и навремено чистење на контејнери.

Повеќе...

Валентина Андонова, советник во Општина Кочани - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Valentina Andonova

Во изминатата година иницирав да се зголеми списокот на тешки заболувања за кои се финансираат лабораториски анализи за социјално загрозени лица и се заложив оваа година буџетот за оваа намена да биде повисок. Поддржав проекти за обновување на улици и поставување на рампи за лица со посебни потреби. Во текот на оваа година ќе се фокусирам на геотермалните води како услов за намалување на аерозагадувањето, чистење на дивите депонии и нивно озеленување, како и на програмата за еднакви можности на жени и мажи, во која активно учествувам.

Повеќе...

Ристенка Алтипармаковска, советник во Општина Битола - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Ristenka Altiparmakovska

Битола е еден од градовите со највисок степен на аерозагадување, па затоа се заложив за субвениции за велосипеди и печки на пелети, како и да се ослободи централното градско јадро од возила. На Битола и требаат монтажни катни гаражи, озеленување на повеќе јавни површини и конечно справување со отпадот и дивите депонии. За развој на економијата потребно е користење на обновливите извори на енергија.

Повеќе...

Александар Анѓушев, советник во Општина Карпош - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Aleksandar Angjusev

Минатата година успеавме да ги сопреме спорните ДУП-ови во Карпош, да засадиме преку 300 развиени дрва низ општината, да ја воведеме акцијата Карпошани на велосипед. Оваа година мора да се сконцентрираме на зголемување на инспекцискиот надзор, за да се спречат формирањето на дивите депонии, нелегалните палења и бучавата од кафеаните. За зелен Карпош треба одржлив урбанизам, кој покрај урбаното зеленило, го регулира греењето во домовите, нормалното паркирање, капацитетот и пропусноста на улиците за сообраќајот, и друго.

Повеќе...

Одбери јазик

mkendefrsqtrsrnl