Кампањи

Милчо Смиљанов, советник во Општина Штип - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Milcho Smiljanov

Во изминатиов период заедно со невладино еколошко друштво спроведовме акција за пошумување на автохтоно дрво бела топола и бела врба. На моја иницијатива неколку руинирани и девастирани зелени површини беа обновени, издејствував и зголемување на буџетот за заштита на животната средина. Во периодот што следи насочен сум кон реализација на неколку важни и крупни проекти за Општина Штип, перманентна и посветена работа на целиот совет за изградба на нова современа депонија која ќе биде лоцирана во Свети Николе, со што ќе се реши прашањето за чистота и хигиена во градот.

Повеќе...

Јован Ковачовски, советник во Општина Берово - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Jovan Kovacovski

Моја заложба во 2018 година е на сите ученици во Општина Берово кои освоиле прво место на државен натпревар да им се доделат по 5000 денари парична награда. За 2019 година ќе се залагам веднаш да се прекине истражувањето за отворање рудник за бакар и злато во малешевијата во близина на селото Двориште, ќе продолжам да се залагам за решавање на проблемите на локалното население, подобрување на образованието, како и за екологијата, туризмот, социјалната правда и др.

Повеќе...

Елизабета Сурлаџија, советник во Општина Прилеп - Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Elizabeta Surladzija

Елизабета Сулраџија, советник во Општина Прилеп: Се залагав за поставување на мерна станица за загадување на воздухот и истата беше поставена во декември. Ќе се залагам да се направи попис на сите зелени површини и дрва во општината, како и чистење на коритото на градската река.

Повеќе...

Љупчо Јаневски, Директор на Агенција за промоција и поддршка на туризмот

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Ljubco Janevski 

Она што го одбележа 2018 година е 1.2 милиони туристи, 3,2 милиони ноќевања и 380,5 милиони долари девизен прилив. Со новите сегменти на рекламирање и зголемување на атркциите во нашата земја, во 2019 година очекуваме 1.3 милиони туристи, 4 милиони ноќевања и 400 милиони долари девизен прилив.

Повеќе...

Ана Петровска, Државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање

Zeleni prioriteti na sovetnicite na DOM Ana Petrovska

Мојот тековен фокус е борбата за изградба на првата санитарна регионална депонија што треба да се гради во околината на Свети Николе. Ова е исклучително важен еколошки проект кој што ќе значи и развој и заштита на животната средина во Источниот и Североисточниот плански регион.

Повеќе...

Одбери јазик

mkendefrsqtrsrnl