Колумни

Колумна на Елисавета Марковиќ – член на Централниот одбор на ДОМ
Колумна на Елисавета Марковиќ – член на Централниот одбор на ДОМ

Значењето на Етичкиот кодекс на архивистите Апстракт Целта на статијата е во кратки црти да направи осврт за важноста на…

Повеќе…
д-р Емил Крстески, член на Извршен одбор на ДОМ: Државниот архив – столб на националниот идентитет
д-р Емил Крстески, член на Извршен одбор на ДОМ: Државниот архив – столб на националниот идентитет

Развојниот пат на архивската дејност во Македонија е во непосредна врска со историјата на Македонија и македонскиот народ. Зачетоците на…

Повеќе…
Колумна на Д-р Христина Оџаклиеска, член на Извршен одбор на ДОМ
Колумна на Д-р Христина Оџаклиеска, член на Извршен одбор на ДОМ

Економските активности ги создал човекот за задоволување на сопствените потреби. Помеѓу економските активности и природата постои тесна врска, првенствено заради…

Повеќе…
Ден на животната средина, колумна на Слаѓана Стаменкова, претседателка на Комисијата за екологија на ДОМ
Ден на животната средина, колумна на Слаѓана Стаменкова, претседателка на Комисијата за екологија на ДОМ

Од 28 мај до 05 јуни се одбележуваат денови на животната средина. Светскиот ден на животната средина што го одбележуваме…

Повеќе…
Колумна на Бојан Петровски, Претседател на МОДОМ: Колективна свест
Колумна на Бојан Петровски, Претседател на МОДОМ: Колективна свест

Прв училишен ден, прво одделение, наставничката го поздравува класот преполн со идни интелектуалци, многу мали, ама наредна генерација која ќе…

Повеќе…
Светлана Станојковска, советничка од ДОМ во Пробиштип: Со здрава исхрана до добро здравје
Светлана Станојковска, советничка од ДОМ во Пробиштип: Со здрава исхрана до добро здравје

Со ширењето на коронавирусот во светот и кај нас, луѓето остануваат дома со недоволна физичка активност и лоши прехрамбени навики…

Повеќе…