Кампањи

Ивана Здравеска, советник во Општина Аеродром – Зелени приоритети на советниците на ДОМ
Ивана Здравеска, советник во Општина Аеродром – Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Моите заложби и иницијативи во изминатата година беа насочени кон чистење на диви депонии, садење дрвја на територијата на општината,…

Повеќе…
Димче Балески, советник во Општина Валандово – Зелени приoритети на советниците на ДОМ
Димче Балески, советник во Општина Валандово – Зелени приoритети на советниците на ДОМ

Во изминатата година иницирав и успеавме да се затвори рудникот Казандол. Иницирав да се испита квалитетот на водата за пиење…

Повеќе…
д-р Христина Оџаклиеска, советник во Општина Кисела Вода – Зелени приоритети на советниците на ДОМ
д-р Христина Оџаклиеска, советник во Општина Кисела Вода – Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Изработка на Катастар на загадувачи, засадени дрвја на повеќе локации и неколку акции за намалување на бројот на дивите депонии…

Повеќе…
Менка Гугулевска, советник во Град Скопје – Зелени приоритети на советниците на ДОМ
Менка Гугулевска, советник во Град Скопје – Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Задоволна сум што после толку заложби на ДОМ, Зелениот катастар конечно стана дел од програмата на Градот. Се залагам за…

Повеќе…
м-р Христа Најданов, советник во Град Скопје – Зелени приоритети на советниците на ДОМ
м-р Христа Најданов, советник во Град Скопје – Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Како советник од ДОМ ќе се заложам за намалување на аерозагаденоста, за зголемување на чистотата, за зголемување на бројот на…

Повеќе…
ДОМ во кампањата на Европските Зелени по повод Меѓународниот ден на жените
ДОМ во кампањата на Европските Зелени по повод Меѓународниот ден на жените

Во собранието на Република Македонија, 37 % од пратениците се жени. Тоа се должи на родовните квоти во изборниот законик…

Повеќе…