Историјат на форумот на жени на ДОМ

Форумот на жени на ДОМ е основан во 2006 година. Откако дотогашната претседателка на Форумот на жени на ДОМ Маја Морачанин, беше избрана за претседателка на политичката партија ДОМ, на последното Собрание на Форум на жени на ДОМ за претседателка на Форумот на жени на ДОМ е избрана дотогашната потпретседателка Силвана Кржовска.

Тела на Форумот на жени на ДОМ
  • Претседателка: Силвана Кржовска
  • Потпретседателки: Нада Пешева и Марија Скуманова
  • Организациона Секретарка: Ивана Здравевска
  • Централен одбор на Форум на жени на ДОМ
  • Надзорен одбор на Форум на жени на ДОМ
  • Извршен одбор на Форум на жени на ДОМ