Морачанин во СТУДИО 10: Регионот на Западен Балкан е екстремно загаден и некој заработува од тоа

За ефикасно решавање на проблемот со загадувањето на воздухот, мора да се делува на сите извори на аерозагдување: затоплувањето на објектите, загадувањето од индустријата, сообраќајот, градежништвото и третманот на отпадот.Неопходна е континуирана посветеност на борбата против аерозагадувањето, меѓусебна соработка и зајакнување на капацитетите на сите надлежни институции и на централно и на локално ниво.Во Македонија, на барање на ДОМ, веќе 3 години во континуитет, со закон е забранет увоз на отпад за горење.