Заменик-министерката Христина Оџаклиеска, на панел дискусија на Зелен ЦИВИЛ

Големите општини да формираат сектори за животна средина а помалите одделенија за животна средина. Невозможно е да очекуваме спроведување на зелените политики ако нема кадар на локално ниво кој ќе работи посветено на прашањата поврзани со животната средина. Добро е да носиме законски решенија, уште подобро е да ги спроведуваме во пракса.