Маја Морачанин – Економскиот развој треба да се заснова на принципите на зелената економија

*Економскиот развој треба да се заснова на принципите на зелената економија, а не на загадувачките дејности како рударството.

*Развиените земји наместо да отвораат рудници за злато и други благородни метали, отвораат фабрики за рециклирање на овие метали од електронски отпад.