На барање на ДОМ, праведната транзиција од фосилни кон обновливи извори на енергија, енергетската демократија и енергетската ефикасност се дел од Програмата на Владата.