Теодора Крстевска – кандидатка за советничка во Град Скопје

Теодора Крстевска – кандидатка за советничка во Град Скопје

Движење ОДЛУЧНО за промени

#Заокружи2#ОдлучноЗаПромени#Приклучисе🟩🟪