Топ тема дебата со кадидатите за градоначалници на општина Карпош

Христа Најданов кандидат за градоначалник на општина Карпош #Заокружи2 #ОдлучноЗаПромени #ОдлучнозаКарпош #Приклучисе 🟩🟪