Кандидати за носители на советнички листи, на Движењето “ОДЛУЧНО за промени” во 51 Општина.

Андреј Крстевски кандидат за носител на советничка листа за општина Аеродром
Бојан Петровски кандидат за носител на советничка листа за општина Ѓорче Петров
Валентин Груевски кандидат за носител на советничка листа за општина Битола
Валентин Ефтимовски кандидат за носител на советничка листа за општина Куманово
Евдокија Тасеска кандидат за носител на советничка листа на општина Центар
Јане Петковски кандидат за носител на листа на советници за општина Кисела Вода
Јане Станкоски кандидат за носител на листа на советници за општина Прилеп
Лидија Николовска- Ташковска кандидат за носител на советничка листа за општина Карпош
Мартин Каровски кандидат за носител на советничка листа за општина Штип
Никола Пановски кандидат за носител на советничка листа за град Скопје
Петар Апостолов кандидат за носител на советничка листа за општина Гевгелија