Кандидати за градоначалници на општините во Македонија од Движењето ОДЛУЧНО За Промени

Антони Новотни гандидат за градоначалник на општина Центар
Арбен Бени Шаќири кандидат за градоначалник на град Скопје
Билјана Аврамоска-Ѓореска кандидат за градоначалник на општина Аеродром
Ванчо Санев кандидат за градоначалник на општина Штип
Весна Миркова кандидат за градоначалник на општина Ресен
Виктор Петков кандидат за градоначалник на општина Гевгелија
Герасим Конзулов кандидат за градоначалник на општина Радовиш
Горан Милевски гандидат за градоначалник на општина Битола
Ѓулистана Марковска кандидат за градоначалник на општина Кисела Вода
Дарко Стефанов кандидат за градоначалник на општина Чешиново-Облешево
Зоран Павловски кандидат за градоначалник на општина Крива Паланка
Катерина Ѓорѓиевска кандидат за градоначалник на општина Зелениково
Курто Дудуш гандидат за градоначалник на општина Шуто Оризари
Љупчо Јаневски кандидат за градоначалник на општина Ѓорче Петров
Петре Јаневски кандидат за градоначалник на општина Петровец
Славе Петрески кандидат за градоначалник на општина Прилеп
Теодора Димитровска кандидат за градоначалник на општина Куманово
Христа Најданов кандидат за градоначалник на општина Карпош