ДОМ и Томас Вајц на депонијата во Алинце, Прилепско.

alince 1
alince 3
alince 5
alince
alince4

Вакви депонии мора да станат минато. Решението е во селектирање, рециклирање на отпадот, за сосема мала количина отпад да остане за депонирање во регионални санитарни депонии.

#иднинатаезелена #приклучисе #дом #EGP