ЗЕЛЕНИ ГРАДБИ, ЗЕЛЕНИ ОПШТИНИ И НАСЕЛБИ – ШТО ТОА ЗНАЧИ?

z

ЗЕЛЕНИ ГРАДБИ, ЗЕЛЕНИ ОПШТИНИ И НАСЕЛБИ – ШТО ТОА ЗНАЧИ?- Редуцирана енергетска потрошувачка- Активно намалување на потрошувачката на вода- Дополнително намалени трошоци за одржување- Обезбедена, почиста и поздрава животна средина- Социјални и економски придобивки- Трајно намалување на загадувањето