Неопходно е воведување на Фонд за животна средина кој ќе биде наменет за намалување на загадувањето и за праведна транзиција од фосилни кон обновливи извори на енергија