Да го усвоиме Предлог законот за матична евиденција, за правно признавање на родот и да обезбедиме почитување на одлуката на Европскиот суд за човекови права