Трибина на тема: “Менструална правда во македонското општество”

Денес 10.03.2021г. во организација на Форумот на жени на ДОМ се одржа онлајн трибина на тема “Менструална правда во македонското општество”. На трибината беа претставени релевантни истражувања за менструалните предрасуди и менструалната стигма, со посебен фокус на менструална правда во македонското општество.

На трибината говореа Маја Морачанин – пратеничка и претседателка на зелената партија ДОМ, Катерина Иванова – претставничка на невладината организација ХЕРА, Јана Коцевска – претставничка на невладината организација „Тиииит! Инк.“ и Наташа Доковска – претставничка на невладината организација “Новинари за човекови права”.

menstrialna pravda

Маја Морачанин истакна дека е потребно намалување на данокот на хигиенски средства за менструација од 18% на 5% и целосно ослободување од данок на еколошките хигиенски средства за менструација, а училиштата да обезбедат бесплатен пакет влошки за ученичките.

За да се разбијат предрасудите и менструалната стигма, потребно е да се воведе сеопфатно сексуално образование во училиштата, нагласи Катерина Иванова

Потребна е стратегија за репродуктивно и сексуално здравје и платформа за заедничко застапување на оваа проблематика во општеството, нагласи Јана Коцевска.

Наташа Доковска ја истакна важноста за адаптација на тоалетите во институциите, еколошки безбедни хигиенски средства, проблемот со отпадот и месечно платено отсуство за време на менструалниот циклус.

Учесниците на дебата ги поддржаа предлозите и нагласија дека овој проблем е од сензибилен карактер бидејќи се работи за јавно здравје и хигиена и истиот не може да се реши за краток период, потребно е планско и стратешко делување со вклучување на сите субјекти од политичкиот и општествениот живот и оваа трибина е само почеток на актуелизирање на прашањето за менструална правда.

Силвана Кржовска предложи дел од средствата коишто ги имаат училиштата да се одвојат за менструални производи во училишните тоалети, кои би биле достапни за ученичките.

Пратеничката Маја Морачанин најави дека ќе побара јавна дебата на оваа тема во Собранието на РСМ.