Учество на Конференција на тема Feminist Climate Conference Webinar!

Претставничките на Форумот на жени на ДОМ: Силвана Кржовска, Нада Пешева, Христина Оџаклиеска и Ивана Здравeвска, земаа учество на вебинарот организиран од Европската зелена фонација GEF-Green European Foundation на тема Feminist Climate Conference Webinar!

На вебинарот свое излагање имаа: Krista Mikkonen, Министер за животна средина и климатски промени од Финска, Minister of the Environment and Climate Change (FIN), Ulrike Röhr: Инженерка, социлог, ко-оснивач на глобалната мрежа

GenderCC – Women for Climate Justice (Германија), Olfa Jelassi: Млада лидерка во областа на животната средина, обучувач и адвокат за климатски промени, родови прашања и млади (Тунис), Tracy C. Kajumba: Главен истражувач и тим лидер, во Climate Change Group; International Institute for Environment and Development (Велика Британија), Petra Laiti: Актвист од Сами народот (Финска), Bridget Burns: Директор на Women’s Environment & Development Organization (САД), Jacqueline Patterson: Senior Director, Environmental and Climate Justice Program; National Association for the Advancement of Colored People (САД), Linnéa Engström, поранешен Европратеник во Европскиот парламент Green Party 2014-2019.