Апсурдни амандмани на изборните закони

Изборните закони блокирани со апсурдни амандмани кои содржат само различен датум за почеток на важење на законот, од 2030 до 2080 година!?