Петровска: Го финализираме Планот за управување во Охридскиот регион според препораките на УНЕСКО

Ана Петровска, државен секретар во Министерството за животна средина, ја координира финализацијата на Планот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион, како член на Владината работна група. Заштитните зони и режими во нацрт Планот ќе овозможат да се запре урбанизацијата и инфраструктурните проекти што ги уништуваат вредностите на заштитеното подрачје.

Како координатор во Министерството за изработка на Планот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион, таа учествуваше на состаноците со општинските работни групи во Струга и Охрид, каде што се усогласуваа одредбите на Планот.