Јован Ковачовски, советник во Општина Берово – Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Моја заложба во 2018 година е на сите ученици во Општина Берово кои освоиле прво место на државен натпревар да им се доделат по 5000 денари парична награда. За 2019 година ќе се залагам веднаш да се прекине истражувањето за отворање рудник за бакар и злато во малешевијата во близина на селото Двориште, ќе продолжам да се залагам за решавање на проблемите на локалното население, подобрување на образованието, како и за екологијата, туризмот, социјалната правда и др.