д-р Сретимир Николовски, советник во Општина Крива Паланка – Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Моите приоритети во 2018 беа замена на старите азбестно-цементни водоводни цевки, што е и реализирано и наскоро водоводот ќе биде пуштен во употреба. Исто така се залагав за чистење на неколку диви депонии во околината на градот. Како доктор и советник, поборник сум за зачувување на хигиената во градот, поставување на нови контејнери и уредување на просторот околу нив. Оваа година ќе се заложам за озеленување на околината на градот, како и за приклучување на Крива Паланка во гасоводниот систем, кој поминува во близина на градот.