Валентина Андонова, советник во Општина Кочани – Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Во изминатата година иницирав да се зголеми списокот на тешки заболувања за кои се финансираат лабораториски анализи за социјално загрозени лица и се заложив оваа година буџетот за оваа намена да биде повисок. Поддржав проекти за обновување на улици и поставување на рампи за лица со посебни потреби. Во текот на оваа година ќе се фокусирам на геотермалните води како услов за намалување на аерозагадувањето, чистење на дивите депонии и нивно озеленување, како и на програмата за еднакви можности на жени и мажи, во која активно учествувам.