Ивана Здравеска, советник во Општина Аеродром – Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Моите заложби и иницијативи во изминатата година беа насочени кон чистење на диви депонии, садење дрвја на територијата на општината, поставување на прочистувачи за воздух во градинките. Во периодот што следи ќе се залагам за субвенции за велосипеди и инвертер клими, изградба на мрежа на велосипедски патеки во урбaните и вонградските средини, поставување на сончеви колектори во јавните објекти.