Менка Гугулевска, советник во Град Скопје – Зелени приоритети на советниците на ДОМ

Задоволна сум што после толку заложби на ДОМ, Зелениот катастар конечно стана дел од програмата на Градот.

Се залагам за реализација на програмата за јавна чистота и управување со отпад, како и примена на мерките за намалување на аерозагадувањето идоследно санкционирање на загадувачите.

Градот Скопје се соочува со многу проблеми, но за да се решат потребно е да се вложат и сериозни финансиски средства.