МОДОМ: Водно се белите дробови на Скопје, промена на трасата за гасоводот!

МОДОМ дава поддршка на еколошките организации и јавно реагира против трасата за гасоводот. Кога веќе знаеме дека постои алтернативна траса сметаме дека во никој случај не смее да продолжи уништувањето на Водно.

Водно е едно од најпознатите излетнички места во Скопје, место за рекреација и шума која е дефинирана како заштитен предел со посебни природни карактеристики. 

МОДОМ апелира до надлежните да се промени трасата на гасоводот и да се зачува овој споменик на природата.